De nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW, meedoen of niet?

Per 1 januari  2020 geldt de nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW. Hebt u al besloten om wel of niet mee te gaan doen? In dit artikel leg ik uit hoe de nieuwe regeling werkt, wat belangrijke verschillen zijn t.o.v. de huidige regeling en geef ik tips voor het maken van uw keuze.

T/m 2019 geldt de oude KOR: bent u een natuurlijk persoon, in Nederland gevestigd, ondernemer voor de BTW en is uw af te dragen BTW minder dan 1.883 euro, dan kunt u financieel voordeel behalen door gebruik te maken van de KOR. Hoeft u minder dan 1.345 euro af te dragen, dan mag u het gehele BTW bedrag houden. Ligt uw af te dragen BTW tussen 1.345 en 1.883 euro, dan geldt een gedeeltelijke vrijstelling.

De nieuwe Kleineondernemersregeling vanaf 2020 is geheel anders van opzet. Of u kunt deelnemen is afhankelijk van de hoogte van uw omzet. Is uw omzet maximaal 20.000 euro per jaar? Dan kunt u deelnemen aan de regeling. De nieuwe regeling geldt ook voor rechtspersonen, zoals de BV.

Als u deelneemt aan de nieuwe Kleineondernemersregeling, berekent u geen BTW meer aan uw klanten, maar heeft u ook geen vooraftrek meer over uw kosten of investeringen. Dat is vooral een administratieve lastenverlichting. Of er nog financieel voordeel valt te behalen is sterk afhankelijk van uw situatie, daarover later meer.

Komt u in aanmerking voor deelname en wilt u deelnemen, dan moet u zich aanmelden via een formulier dat u vindt op de website van de belastingdienst. Let op, uw keuze maakt u voor een periode van drie jaar! Stijgt uw omzet tijdens die drie jaar boven 20.000 euro, dan moet u dat direct melden. Vanaf dat moment gaat u weer BTW in rekening brengen en afdragen. Natuurlijk hebt u dan weer vooraftrek. U bent dan voor de komende drie jaar uitgesloten van deelname aan de regeling.

Om te bepalen of u voor deelname in aanmerking komt en of dat voor u interessant is, is het allereerst nodig om een nauwkeurige schatting te maken van uw omzet en de BTW die u daarover moet afdragen. Vervolgens maakt u een raming van uw kosten en investeringen in de komende drie jaar en berekent u hoeveel vooraftrek u heeft. Als u verwacht per saldo BTW terug te krijgen, is het natuurlijk financieel voordeliger om niet deel te nemen. Krijgt u een gering bedrag terug, dan kunt u overwegen of deelnemen interessant is vanwege de besparing op tijd en/of kosten voor het doen van uw administratie en de BTW aangifte.

De mogelijkheid om nog financieel voordeel te halen uit de regeling is afhankelijk van uw mogelijkheid om uw tarieven te verhogen met de “oude” BTW.
Stel u levert een product aan particuliere klanten voor 15 euro incl. BTW. Als u deelneemt aan de regeling, kunt u uw prijs hetzelfde houden, hoeft u geen BTW af te dragen en kunt u zodoende financieel voordeel behalen. In feite verhoogt u dan uw prijs met de “oude” BTW. U kunt ook overwegen uw prijs met (een gedeelte) van de “oude” BTW te verlagen om daarmee concurrentievoordeel te behalen. In dit voorbeeld is deelname voor u wellicht interessant.

Heel anders ligt de situatie als u levert aan ondernemers die vooraftrek genieten. In dat geval wilt u uw prijs excl. BTW gelijk houden, omdat anders een prijsverhoging ontstaat voor uw klanten. Dat zou uw concurrentiepositie kunnen benadelen en vragen van uw klanten opleveren.
Als u levert aan ondernemers met vooraftrek en u neemt deel aan de regeling, zult u mogelijk ook uitleg moeten geven waarom u geen BTW (meer) in rekening brengt. Deelnemen lijkt in dit geval weinig zinvol.

Let op: in beide voorbeelden hierboven moet u nog rekening houden met uw vooraftrek of investeringen de komende drie jaar!

Wilt u in de berekening rekening houden met de mogelijke kostenbesparing op uw administratie? Als u uw administratie zelf doet, maak dan een raming. Is uw administratie uitbesteed, vraag dan uw accountant of boekhouder naar de besparing.

Als u besluit deel te willen nemen aan de nieuwe Kleineondernemersregeling, vergeet dan niet om u aan te melden vóór 20 november 2019, zodat de Belastingdienst uw aanvraag op tijd kan verwerken. Het formulier vindt u hier.

Tot slot: in dit artikel staan de hoofdlijnen van de regeling. In uw geval kunnen er factoren meewegen die hier niet zijn benoemd. Laat u in geval van twijfel altijd adviseren door een deskundige.