Winst uit onderneming, of toch niet?

U hebt naast uw baan een eigen bedrijf(je). Wat betekent dat voor uw belastingaangifte? Waar vult u de gemaakte winst in? Is het winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden? En waarom is dat belangrijk? In dit blog maak ik u wegwijs in de wondere fiscale wereld van ondernemerschap.

Fiscale voordelen van winst uit onderneming

Waarom is het van belang of u winst uit onderneming geniet of dat het resultaat uit overige werkzaamheden is? De inkomstenbelasting kent een aantal voordelen voor ondernemers, die niet gelden voor ‘resultaatgenieters’. De FOR (fiscale oudedagsreserve), de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, etc.), de MKB-winstvrijstelling, willekeurige afschrijvingen zijn hiervan een paar voorbeelden.

Dus u betaalt minder belasting over winst uit onderneming. Is uw interesse gewekt?

Winst uit onderneming, of toch niet?
Winst uit onderneming?

Winst uit onderneming is de winst die u geniet als ondernemer uit 1 of meer ondernemingen. U bent ondernemer, als u degene bent voor wiens rekening de onderneming wordt gedreven. En u rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen (u bent aansprakelijk). Het uitoefenen van een zelfstandig beroep wordt hiermee gelijk gesteld.

Wanneer hebt u een onderneming?

Maar wanneer is er nu sprake van een onderneming? Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die deelneemt aan het economisch verkeer en winst beoogd. Die winst moet ook redelijkerwijs te verwachten zijn.

De fiscus beoordeelt of er sprake is van een onderneming aan de hand van feiten en omstandigheden als:
– Is het meer dan een hobby (winstoogmerk, deelname maatschappelijk verkeer) en heeft het enige omvang (arbeid)?
– Is er sprake van bedrijfsruimte en/of bedrijfsmiddelen (kapitaal)?
– Hoeveel klanten hebt u en in hoeverre bent u van hen afhankelijk? Loopt u debiteurenrisico?
– Hoe onzeker is uw inkomen (ondernemersrisico)?
– Bent u ingeschreven bij de KvK, maakt u reclame, hebt u briefpapier, een aparte bankrekening, een apart telefoonnummer?
– Bent u ondernemer voor de BTW?

Mijn advies: maak voor u zelf een eerlijke inschatting. Voelt het als “bijverdienste”, dan is het dat waarschijnlijk ook. Is het een echt “bedrijf” op basis van de hier boven genoemde afwegingen, maak dan gebruik van de fiscale faciliteiten die er voor u zijn.

Twijfelt u? Leg uw situatie aan mij voor en krijg advies op maat.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Belastingdienst.

Let op: voor sommige fiscale voordelen moet u voldoen aan het “urencriterium”. Daarover meer in een volgend blog.